Globale Variabelen

Globale variabelen maken het mogelijk om informatie op te slaan die vervolgens gebruikt kan worden om scene’s op te starten of om de manier waarop scene’s actief zijn aan te passen.

Er zijn twee typen globale variabelen: standaard variabelen en vooraf gedefinieerde variabelen.

Standaard Variabelen

Een standaard variabele bevat een nummerieke waarde. Om een standaard variabele te creëren klikt u op de ‘Panels’ tab aan de bovenkant van het scherm. Daarna zoekt u in het menu aan de linkerzijde het ‘Variables panel’. Wanneer we in het Variabelen menu zijn, klikt u op ‘Add’.

Create-a-standard-variable-574x360

Zodra u op ‘Add’ heeft geklikt, zal er een pop-up verschijnen waarbij de naam en de startwaarde van de variabele ingevoerd kan worden. In dit voorbeeld geven we de waarde ‘Test’ in bij de ‘variable name’ en de startwaarde hiervan is ‘0’.

Klik op ‘Save’ zodra u hiermee klaar bent.

Standard-variable-popu-574x369

We hebben nu een simpele variabele gecreëerd die we kunnen gebruiken om een simpele scene te maken die de waarde van de variabele aan zal passen wanneer het gaat regenen.

Zodra het gaat regenen, zal de globale variabele de waarde ‘1’ aannemen. Hierdoor is het mogelijk om een andere scene op te laten starten. We hebben een simpel voorbeeld gemaakt; Wanneer de globale variabele de waarde ‘1’ heeft moeten de rolluiken gesloten worden.

global-is-1-close-blinds-574x143

Door gebruik te maken van LUA is het mogelijk om het Home Center 2 om door middel van calculaties en andere methoden de waarde van een variabele te wijzigen. Een voorbeeld hiervan zou een teller zijn die het aantal keren telt dat een deurbel wordt ingedrukt wanneer de bewoners niet thuis zijn. Een vooraf gedefinieerde globale variabele moet worden ingesteld zodat het systeem weet dat de bewoners niet thuis zijn zodat het Home Center 2 kan beginnen met tellen hoe vaak de deurbel zal worden ingedrukt. Dit zal in een variabele opgeteld worden. Deze waarde kan vervolgens gebruikt worden om een andere actie op te starten zodra de bewoner thuis komt.

Voorbeeld:
-- The doorbell has been pressed while we were away

-- Add 1 to the global variable called 'counter'
fibaro:setGlobal('counter', fibaro:getGlobalValue('counter')+1
Vooraf Gedefinieerde Variabelen

Bij vooraf gedefinieerde variabelen wordt gebruikt gemaakt van een string in plaats van een nummerieke waarde. Dit brengt voor de inhoud van de variabele beperkingen met zich mee.

Om een vooraf gedefinieerde variabele aan te maken klikt u op het ‘Panels’ tab aan de bovenzijde van het scherm en vervolgens op ‘Variables panel’ in het menu aan de linkerzijde. Wanneer u in het Variabelen menu bent, klikt u op ‘Add’.

Create-a-predefined-variable-2-574x414

Zodra u op ‘Add’ heeft geklikt, zal er een pop-up verschijnen waarbij de naam en de startwaarde van de variabele ingevoerd kan worden. In dit voorbeeld geven we de waarde ‘HomeMode’ in bij de ‘variable name’ en de startwaarden hiervan zijn ‘In’ en ‘Out’. Je kan zoveel waarden meegeven als je wilt.

Klik op ‘Save’ zodra u hiermee klaar bent.

predefined-popup-574x517

Dit type globale variabelen (vooraf gedefinieerd) werkt op dezelfde manier als de standaard variabelen echter de vooraf gedefinieerde variabelen hebben waarden waardoor de scenes meer leesbaar zullen worden. De waarden in de scene hebben een betekenis in plaats van een nummer.

HomeMode-blinds-close-rain-574x182

Er zit geen limiet aan het aantal globale variabelen die het op Home Center kunnen worden gecreëerd. Ze kunnen gebruikt worden om meerdere scene’s te activeren, waarden tussen verschillende scene’s te versturen en de algemene toestand van uw domotica woning monitoren. Met behulp van een ‘HomeMode’ globale variabele kan bepaald worden of de woning wordt bewoond, hierdoor kunnen we scene’s zich op verschillende manieren laten gedragen als er iemand thuis is of als er niemand thuis is. Men kan een globale variabele automatisch veranderen op verschillende tijdstippen van de dag en op deze manier ‘Moods’ in het huis creëren op basis van ochtend, middag of avond. De enige limiet is uw eigen fantasie!