Wanneer u uw FIBARO Home Center 2 verbindt met een router in uw woning wordt het mogelijk om met mobiele apparaten uw HC2 te bedienen. Indien u dan ook de router aansluit op uw internetverbinding, wordt het mogelijk om uw HC2 overal ter wereld, waar een internetverbinding beschikbaar is, te bedienen. Elk apparaat in het netwerk van uw woning heeft een uniek adres, een IP adres. Er zijn drie verschillende mogelijkheden om een IP adres aan uw Home Center 2 toe te wijzen:

 • Een IP adres via DHCP
 • Een statisch IP adres
 • Een IP adres geforceerd via de fabrieksinstellingen

Het IP adres van uw Home Center 2 instellen

Om het IP adres van uw HC2 in te stellen opent u de ‘LAN settings’ pagina in uw Home Center, vervolgens doorloopt u de onderstaande handelingen:

 • Klik op ‘Configuration’ in het menu aan de bovenkant van het scherm
 • Klik op ‘LAN settings’ in het menu aan de linkerzijde

Alle velden die men hier ziet zullen worden besproken behalve de delen waar de toegang tot uw domotica systeem via een externe verbinding (remote access) wordt geregeld. Indien u dit een keer wilt doorlezen verwijzen wij u naar de pagina ‘Verbinding maken buiten uw netwerk

DHCP

Wanneer u uw Home Center 2 voor de eerste keer zal aansluiten, zal het IP adres middels DHCP toegewezen worden. Deze modus kan ook geselecteerd worden wanneer u uw Verbinding aanpast. Selecteer DHCP in het dropbox menu op de ‘LAN settings’ pagina. Wanneer uw Home Center 2 in deze modus staat zal hij een ‘request’ versturen naar de router op uw netwerk waarbij hij de DHCP server (in de router) om een IP adres zal vragen. De DHCP server zal in het bereik van IP adressen bekijken welk IP adres vrij is en deze toewijzen aan de HC2. Na verloop van tijd verloopt het IP adres en zal uw Home Center 2 opnieuw een adres opvragen (lijkt een beetje op een boek lenen in de bibliotheek). De DHCP server zal of het adres opnieuw aanbieden of het zal de HC2 een nieuw IP adres geven. Op deze manier is het nooit zeker of de Home Center 2 altijd hetzelfde IP adres heeft. Het is immers niet statisch en kan altijd verandert worden door de DHCP server. Om achter het IP adres te komen wat de DHCP server heeft toegekend, moet u gebruik maken van de FIBARO Finder applicatie voor Windows of Mac.

STATISCH IP ADRES

Wanneer u uw Home Center 2 op een specifiek IP adres wil laten werken of wanneer u geen DHCP server in uw router tot uw beschikking heeft, moet u uw IP adres voor de HC2 statisch instellen. Om deze modus in te stellen moet u de verbinding aanpassen in de ‘Lan settings’ pagina. In het dropdown menu veranderd u het verbindingstype naar ‘Static’ en daarna vult u het IP adres, Subnet mask, Gateway en DNS in. In ‘Statische modus’ zal het Home Center 2 geen IP adres vragen van de DHCP server. de ingevulde details (IP, Subnet, Gateway, DNS) zullen gebruikt worden. U moet er zeker van zijn dat het ingevulde IP adres NIET uit de DHCP server pool komt, anders zal de DHCP server misschien dit IP adres toewijzen aan een ander apparaat waardoor conflicten zullen ontstaan. De Subnet, Gateway en DNS instellingen zijn normaal gesproken dezelfde instellingen die door de DHCP server worden toegewezen. Deze hoeven niet aangepast te worden. Wanneer u de instellingen heeft aangepast dient u uw Home Center 2 opnieuw op te starten. Zodra de HC2 opnieuw is opgestart is het IP adres naar statisch aangepast. Wanneer u uw Home Center 2 ooit op een andere router gaat aansluiten, moet u ervoor zorgen dat het ‘connection type’ terug op DHCP staat zodat de HC2 opnieuw gevonden kan worden. Daarna kunt u weer naar statisch schakelen. Mocht u ooit het IP adres vergeten van uw Home Center 2 dan kunt u altijd de FIBARO Finder applicatie gebruiken.

GEFORCEERD STATISCH IP ADRES

Het is ook mogelijk om een IP adres aan uw Home Center 2 toe te wijzen dat via de fabriekinstellingen geforceerd wordt. Deze modus kan gebruikt worden wanneer u niet beschikt over een router en uw Home Center 2 staat in DHCP modus of heeft een statisch IP adres dat u niet meer kunt herinneren. Om deze modus te activeren houd u de ‘Learn’ knop 10 seconden ingedrukt. Na 10 seconden zal het IP adres van de HC2 ingesteld worden naar 192.168.81.1. Na deze procedure dient u uw instellingen op uw laptop of pc aan te passen zodat u een verbinding tot stand kunt brengen.

Instellingen PC aanpassen

 • Klik op het netwerk icoon
 • Klik op ‘Network and Sharing Center’
 • Change adapter settings
 • Klik met rechtermuisknop op ‘Local Area Connection’
 • Klik op ‘Properties’
 • Selecteer ‘Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
 • Klik op ‘Properties’
 • Let op de instellingen, schrijf deze op of onthoud ze
 • In IP address box: 192.168.81.5
 • In Subnetmask box: 255.255.255.0
 • In Default Gateway box: 192.168.81.1
 • Klik op ‘OK’
 • Klik op ‘Close’
 • De instellingen worden doorgevoerd (5 seconden)

Instellingen MAC aanpassen

 • Open ‘System Preferences’
 • Klik op ‘Network’
 • Klik op ‘Advanced’
 • Klik op ‘TCP/IP’
 • Let op de instellingen, schrijf deze op of onthoud ze
 • In ‘Configure IPv4 box: selecteer ‘Manually’
 • In IPv4 address box: 192.168.81.5
 • In Router box: 192.168.81.1
 • Klik op ‘OK’
 • Klik op ‘Apply’
 • De instellingen worden doorgevoerd (5 seconden)

Wanneer u uw netwerkinstellingen van uw pc of mac heeft aangepast, kunt u een verbinding met uw Home Center 2 tot stand brengen. In de adresbalk van uw browser typt u het IP adres 192.168.81.1 in. Hierna kunt u de netwerkinstellingen van de HC2 aanpassen naar DHCP of statisch.

 • Verbindt met uw Home Center 2 via 192.168.81.1
 • Log in op uw Home Center 2
 • Klik op ‘Configuration’ in het menu aan de bovenzijde
 • Klik op ‘LAN settings’ in het menu aan de linkerzijde
 • Selecteer ‘DHCP’ bij het dropdown menu ‘Connection type’
 • Klik op het blauwe  ‘save’ icoontje aan de rechterzijde

De instellingen worden aangepast en u kunt niet langer de HC2 benaderen via het IP adres 192.168.81.1

U dient nu de netwerkinstellingen van uw pc of mac terug te zetten naar de oorspronkelijke instellingen. Volg dezelfde procedure die u gevolgd heeft bij het instellen van het IP adres naar 192.168.81.5. U kunt de FIBARO Finder applicatie gebruiken om uw Home Center 2 weer te vinden.