Wall_Plug_F_Right

Wall Plug FAQ

Wat is een Wall Plug?

De FIBARO Wall Plug is een universele z-wave compatibele relais schakelaar in de vorm van een stekker. Met de Wall Plug kunt u apparaten in- en uitschakelen tot een vermogen van 2.500W. De Wall Plug maakt het mogelijk om het energieverbruik te monitoren van het aangesloten apparaat en op de Wall Plug is een LED ring aangebracht die de belasting weergeeft door middel van kleurcombinaties. De plug is te bedienen met een knop het het apparaat zelf of via een z-wave controller.

Wat is de maximale belasting waarmee de Wall Plug belast kan worden?

De belasting op de Wall Plug mag maximaal 2.500W zijn.

Is de Wall Plug compatibel met geaarde wandstopcontacten?

Ja, De Wall Plug is beschikbaar in twee uitvoeringen die geschikt zijn voor zowel E als F wandstopcontacten.

Is het mogelijk om een scene te activeren gebaseerd op het energieverbruik wat door de Wall Plug gemeten wordt?

Ja, de Wall Plug kan scene’s activeren die aan de hand van het energieverbruik gestart moeten worden. Zorg ervoor dat de hele te activeren scene in een ‘if’ statement staat.

Kan ik de Wall Plug na het aanmeldproces verplaatsen naar een andere wandcontactdoos?

Ja, het wordt zelfs aangeraden om bij het eerste gebruik en aanmeldproces de Wall Plug zo dicht mogelijk bij de z-wave controller te plaatsen. Zorg ervoor dat de uiteindelijke wandcontactdoos in het bereik van het z-wave netwerk is. Druk drie keer op de ‘B’ knop zodat het netwerk zich kan aanpassen aan de uiteindelijke positie.

Mijn Wall Plug werkt prima maar de LED ring werkt niet, wat moet ik aanpassen?

Controleer de geavanceerde instellingen, parameter 61 moet de waarde ‘1’ hebben (dit is de standaard waarde). U kunt ook de LED ring verlichten door de ‘B’ knop in te houden totdat de LED ring wit gaat knipperen. Daarna laat u de ‘B’ knop los en drukt met meteen kort weer in. Wanneer dit niet helpt reset dan de Wall Plug en meldt hem opnieuw aan bij de z-wave controller.

Kan ik de manier van communiceren (direct of via een ander z-wave apparaat) tussen de z-wave controller en de Wall Plug testen?

Ja dit is mogelijk via de z-wave bereik test:

 1. Steek de Wall Plug in een wandcontactdoos.
 2. Houdt de ‘B’ knop 10-15 seconden ingedrukt totdat de LED ring violet kleurt.
 3. Laat de ‘B’ knop los.
 4. Druk kort weer op de ‘B’ knop.
 5. de LED ring laat het bereik van het z-wave netwerk zien (groen = directe verbinding, geel = gerouteerde verbinding).
 6. Om de z-wave bereik test af te sluiten drukt u nogmaals kort op de ‘B’ knop.
Waarom laat de Wall Plug een afwijkend verbruik zien wanneer op de verpakking van een apparaat een verbruik van 100W staat?

De informatie die op de verpakking of handleiding van een product staat is vaak een geschat verbruik in perfecte omstandigheden. Werkelijk verbruik hangt af van diverse condities af waardoor dit kan afwijken in vergelijking tot wat de fabrikant aangeeft. Het is zelfs mogelijk dat twee exact dezelfde apparaten een verschillend verbruik hebben.

Waarom wijkt het verbruik van hetzelfde apparaat bij verschillende wandcontactdozen in hetzelfde huis af van elkaar?

Het verbruik kan afwijken door fluctuaties in de netspanning, de lengte van de electriciteitsdraad en spanningsverlies tussen de wandcontactdozen.

Waarom is het verbruik van een apparaat gedurende de dag verschillend terwijl het constant aan staat?

De hoofdreden voor deze afwijking zijn voltage schommelingen.

Is het mogelijk om de aangesloten lichtbronnen te dimmen met de Wall Plug?

Nee dit is alleen mogelijk met de FIBARO Dimmer 2 module.

Is het mogelijk om twee Wall Plugs te koppelen?

Ja het is mogelijk om een koppeling te maken tussen twee Wall Plugs zodat ze beiden uit- of inschakelen met één druk op de knop (op één van de twee Wall Plugs).

Is het mogelijk om een alarm signaal af te laten gaan op basis van de LED ring van de Wall Plug?

Ja dit is mogelijk, hiervoor moet u parameter 63 instellen.

Waarom wordt juist het verbruik gemeten en geen andere parameters?

Het meten van energieverbruik is belangrijk omdat mede hierdoor inzichtelijk wordt hoeveel electriciteit er verbruikt wordt. Hierdoor is het ook mogelijk om op deze kosten te besparen.

Waarom fluctueert het vermogen van bepaalde apparaten?

Sommige apparaten, bijvoorbeeld computers, gebruiken niet altijd evenveel spanning. Wanneer het vermogen van een apparaat vaak fluctueert, bijvoorbeeld plasma TV’s of LED TV’s raden wij u aan om de parameters 40, 42 en 43 van de Wall Plug aan te passen. Hierin wordt de fequentie van het meten bepaald en wanneer men de frequentie lager zet (minder metingen) dan zal ook het z-wave verkeer in uw netwerk afnemen. Om dit aan te passen dient u de parameters te verhogen, hoeveel hangt af van uw situatie.

Ik wil het energieverbruik van de Wall Plug resetten, ik heb hem uit de wandcontactdoos gehaald maar dat werkte niet, wat moet ik doen?

De Wall Plug slaat het energieverbruik op in het permanente geheugen, dit houdt in dat wanneer u de Wall Plug uit de wandcontactdoos haalt de gegevens niet verloren gaan. Om het energieverbruik te resetten gaat u als volgt te werk:

 1. Plaats de Wall Plug in een wandcontactdoos.
 2. Houdt de ‘B’ knop 5-10 seconden ingedrukt totdat de LED ring groen kleurt.
 3. Laat de ‘B’ knop los.
 4. Druk kort de ‘B’ knop weer in, wanneer de reset geslaagd is zal de LED ring twee keer groen knipperen.
Is het mogelijk om de LED ring uit te schakelen van de Wall Plug?

Ja het is mogelijk om de LED ring helemaal uit te schakelen. Men gaat als volgt te werk:

 1. Plaats de Wall Plug in een wandcontactdoos.
 2. Houdt de ‘B’ knop 2-5 seconden ingedrukt totdat de LED ring wit begint te knipperen.
 3. Laat de ‘B’ knop los.
 4. Druk kort de ‘B’ knop weer in.

Wanneer u de LED ring weer wilt aanzetten herhaalt u de bovenstaande procedure.

Is het mogelijk om meerdere Wall Plugs in dezelfde wandcontactdoos te plaatsen?

Ja dit is mogelijk, ongeacht hoeveel Wall Plugs u in één wandcontactdoos of verlengkabel plaatst.

Is het mogelijk om met de ‘B’ knop de Wall plug aan- en uit te schakelen zonder dat de Wall Plug verwijderd wordt uit de wandcontactdoos?

Ja dit is mogelijk.

Is het mogelijk om op de Wall Plug een zonnepaneel aan te sluiten en de gegenereerde energie te meten?

Nee, de Wall Plug is ontworpen om alleen energieverbruik te meten.

Is het mogelijk om de LED ring als nachtlamp te gebruiken?

Ja dit is mogelijk, wanneer de Wall Plug is ingeschakeld zal er een licht blauw / wit licht branden. Deze nachtlamp functie kan in- en uitgeschakeld worden door middel van de knop op de Wall Plug.

Is de frequentie van de meting van het energieverbruik aan te passen?

Ja, dit is aan te passen in parameter 43. Zorg ervoor dat dit niet te laag is.

Is de Wall Plug beveiligd tegen overbelasting of kortsluiting?

Ja, de Wall Plug herkent automatisch de aangesloten belasting en is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. De kortsluitingsfunctie zorgt ervoor dat het aangesloten apparaat uitgeschakeld wordt bij een vooraf ingesteld waarde. De LED ring zal hierop een geel / rood signaal afgeven.

Kan ik de Wall Plug uitschakelen wanneer deze in ‘Always On’ mode staat?

Nee, deze mode zorgt ervoor dat het aangesloten apparaat altijd van stroom wordt voorzien en schakelt de knop op de Wall Plug en de mogelijkheid om te reageren op alarm situaties uit. De ‘Always On’ mode is in parameter 1 te activeren.

Wall Plug Oplossingen

Waarom kan ik mijn Wall Plug niet toevoegen aan mijn z-wave controller?

1. De Wall Plug is aan een andere z-wave controller toegevoegd.

 • U dient de module te resetten en opnieuw aan te melden bij de juiste z-wave controller.

2. De Wall Plug is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van het apparaat aan uw z-wave netwerk moet de Wall Plug binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

3. De Wall Plug module krijgt geen spanning.

 • De module dient te worden voorzien van een spanning van 110V – 230V. Meet de kabels door met een spanningsmeter of met een multimeter.

4. De Wall Plug heeft een andere z-wave frequentie (EU, USA of ANZ) als de z-wave controller.

 • De module werkt alleen wanneer de z-wave controller op dezelfde frequentie draait. Indien dit niet het geval is neemt u dan contact op met uw dealer.

5. De Wall Plug is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Wall Plug module.
Waarom werkt mijn Wall Plug niet meer?

1. De Wall Plug heeft geen spanning.

 • De module dient te worden voorzien van een spanning van 110V – 230V. Meet de kabels door met een spanningsmeter of met een multimeter.

2. De Wall Plug is gereset.

 • Na een reset worden de fabrieksinstellingen terug in de Wall Plug geladen. U dient de module opnieuw aan te melden bij uw z-wave controller.

3. De Wall Plug is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van apparaat aan uw z-wave netwerk moet de Wall Plug binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

4. De Wall Plug is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Wall Plug.
Waarom is het niet mogelijk om meer dan vijf apparaten te koppelen met mijn Wall Plug?

1. De Wall Plug kan niet meer dan vijf apparaten koppelen in één groep.

 • Er kunnen maximaal vijf z-wave apparaten gekoppeld worden met één groep.
Waarom is de Wall Plug is gestopt met het doorsturen van berichten naar de z-wave controller?

1. De Wall Plug is gereset.

 • Na een reset worden de fabrieksinstellingen terug in de Wall Plug geladen. U dient de module opnieuw aan te melden bij uw z-wave controller.

2. De Wall Plug krijgt geen spanning.

 • De module dient te worden voorzien van een spanning van 110V – 230V. Meet de kabels door met een spanningsmeter of met een multimeter.

3. De Wall Plug is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van het apparaat aan uw z-wave netwerk moet de Wall Plug binnen het bereik van de z-wave controller zijn.
Waarom stuurt de Wall Plug het energieverbruik niet meer door naar de z-wave controller?

1. De geavanceerde parameters 40, 42, 43 of 45 zijn aangepast.

 • Controleer de instellingen van deze parameters of zet ze terug naar de fabrieksinstellingen.

2. De Wall Plug is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van het apparaat aan uw z-wave netwerk moet de Wall Plug binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

3. De geavanceerde parameter 47 is aangepast.

 • Zorg ervoor dat deze parameter een waarde heeft van 3600 (standaard).
Waarom laat de Wall Plug het energieverbruik niet zien in de interface?

1. De z-wave controller ondersteunt geen weergave van het energieverbruik.

 • Om het energieverbruik te zien in de interface van de z-wave controller moet dit wel ondersteund worden. Neem contact op met uw z-wave dealer.

2. De functie om het energieverbruik weer te geven is uitgeschakeld.

 • Om het energieverbruik te zien in de interface van de z-wave controller moet deze functie aangezet worden. Neem contact op met uw z-wave dealer.
Waarom werkt de LED ring niet meer en/of laat hij maar één kleur zien?

1. De LED ring verlichting is uitgeschakeld.

 • Zorg ervoor dat parameter 61 NIET de waarde ‘9’ heeft.
 • Zorg ervoor dat parameter 62 NIET de waarde ‘8’ heeft.

2. De LED ring verlichting staat ingesteld op één kleur.

 • Zorg dat parameter 61 de waarde ‘0’ of ‘1’ heeft.
 • Zorg dat parameter 62 de waarde ‘0’ heeft.