Smoke_Sensor_Right

Smoke Sensor FAQ

Wat is een Smoke sensor?

De Fibaro Smoke sensor is een universele z-wave rookmelder. Het apparaat kan op twee verschillende manieren gevoed worden; namelijk via een 12V/24V adapter of met een batterij. Wanneer er rook gedetecteerd wordt zal er een alarm afgaan en zal een LED op het apparaat gaan knipperen. Het is ook mogelijk om een signaal te sturen naar een (brand)alarm systeem. Het apparaat is ook uitgerust met een optische sensor waardoor het mogelijk is rook te detecteren en al in een vroeg stadium van een brand voordat er veel vlamontwikkeling is, een alarm af te laten gaan. De temperatuur sensor in het apparaat kan temperatuur wijzigingen detecteren en zo ook bijdragen aan een voortijdige melding van een brand. Het apparaat is ontworpen om aan een plafond bevestigd te worden.

Ik hoor elk half uur een kort audio signaal, wat houdt dit in?

Wanneer het batterijniveau laag is en wanneer de Smoke sensor buiten het bereik van de z-wave controller is laat het apparaat elk half uur een signaal horen. De interval waarmee dit gebeurt is in parameter 86 en 87 in te stellen.

Is het mogelijk om de temperatuur te meten en hiermee de CV of Airconditioning aan te sturen?

Ja, de ingebouwde temperatuur sensor kan gescheiden gebruikt worden van de Smoke sensor.

Wat voor soort scene activatie moet ik kiezen wanneer er een rook alarm afgaat?

U kunt het beste de ‘breached’ scene activatie gebruiken in de Home Center.

De batterijduur van de Smoke sensor is zeer kort. Waarom?

Zorg ervoor dat de communicatie parameters ingesteld staan op de standaard fabrieksinstellingen. Een te korte interval kan ervoor zorgen dat de batterij van de sensor snel leeg raakt.

Hoe kan ik de Smoke sensor testen zodat ik weet dat hij ook daadwerkelijk werkt wanneer er rook optreedt?

De Smoke sensor kunt u testen door middel van de ‘B’ knop 8 seconden in te houden of een rook melder tester te gebruiken.

Hoe kan ik de sirene in de Smoke sensor af laten gaan wanneer de sensor op batterijen werkt?

Dit is niet mogelijk. Het apparaat is alleen een sensor geen z-wave sirene. U kunt handmatig de sirene af laten gaan door middel van de ‘B’ knop ingedrukt te houden.

Kan ik de Smoke sensor installeren op een muur?

Ja, dit is mogelijk maar de beste plek om de Smoke sensor te installeren is op het plafond.

Wordt de Smoke sensor geleverd met een 12V/24V adapter?

Nee

Is de Smoke sensor uitgerust met een 220/230V aansluiting?

Nee

Werkt de Smoke sensor nog wanneer de Home Center controller offline is?

Ja, de Smoke sensor kan als rookmelder werken op batterijen. U hoeft de sensor eigenlijk niet aan te melden bij de Home Center, het apparaat kan zelfstandig werken als normale rookmelder. Wanneer u het apparaat wel aanmeldt bij een z-wave controller komt er een heel spectrum aan mogelijkheden en functies bij.

De Smoke sensor werkt met een optische sensor, hoe werkt de sensor ’s nachts bij weinig licht?

De manier waarop de optische sensor werkt is gebaseerd op twee diode’s. Er is een diode die ontvangt en een diode die zendt. De zendende diode werkt met infrarood licht waardoor de licht intensiteit er in de kamer niet toe doet.

De interne temperatuur sensor meet een verkeerde waarde, is dit aan te passen?

Ja, in parameter 73 bestaat de mogelijkheid om de temperatuur aan te passen, de waarde die hier wordt ingevuld wordt afgetrokken of opgeteld bij de gemeten waarde waardoor het verschil wordt gecompenseerd tussen de lucht temperatuur en de temperatuur bij het plafond.

Is het mogelijk om de sensor te gebruiken als een z-wave repeater?

Ja, dit is mogelijk maar dan moet de sensor wel voorzien zijn van een 12V/24V adapter. Op batterijen werkt deze functie niet.

Wanneer het rookalarm afgaat, is het dan mogelijk om dit voortijdig uit te schakelen?

Nee, u dient te wachten totdat de rookontwikkeling zodanig is verminderd dat de sensor zelf het alarm uitschakelt.

Is het mogelijk om de Smoke sensor handmatig aan of uit te zetten?

Nee, wanneer de Smoke sensor geïnstalleerd is, staat de rookmelder meteen aan.

Ik heb vanwege een laag batterijniveau de batterij vervangen maar ik zie nog steeds een rood LED signaal, kan ik het batterijniveau resetten?

Het batterij niveau wordt op dezelfde tijd doorgestuurd als het sensor ‘wake up’ signaal. U kunt wachten totdat de sensor een ‘wake up’ signaal krijgt van de z-wave controller of u kunt handmatig een ‘wake up’ signaal sturen door middel van de ‘B’ knop op het apparaat drie keer kort achter elkaar in te drukken.

Is het mogelijk om de batterij als noodvoeding te gebruiken?

Nee, de Smoke sensor kan maar van 1 voeding gebruik maken, of met een batterij of met een 12V/24V adapter.

Hoeveel apparaten kunnen met de Smoke sensor gekoppeld worden?

Met de Smoke sensor is het mogelijk om tot 5 normale en 5 multichannel apparaten te koppelen per gekoppelde groep, 1 veld hiervan wordt telkens gebruikt voor de z-wave network controller.

Wat houdt een ‘alarm broadcast’ in?

Door middel van de  ‘broadcast’ mode is het mogelijk om een alarm signaal naar alle z-wave apparaten te sturen die zich binnen het bereik van de Smoke sensor bevinden. Dit signaal heeft prioriteit op alle andere z-wave signalen.

Is het mogelijk om de audio- en visuele signalen uit te zetten?

Ja, de audio en visuele signalen kunnen uitgezet worden in parameter 2. De volgende instellingen zijn mogelijk:

0 – Audio en visueel signaal van het alarm zijn uitgeschakeld.

1 – Audio signaal van het alarm is uitgeschakeld, het visueel alarm is ingeschakeld.

2 – Audio signaal van het alarm is ingeschakeld, het visueel alarm is uitgeschakeld.

3 – Audio en visueel signaal van het alarm zijn ingeschakeld.

Is het mogelijk om vrij de schakelen tussen batterij voeding en voeding via de 12V/24V adapter?

Nee, u dient altijd het apparaat opnieuw aan te melden bij de z-wave controller wanneer men van voeding wisselt.

Smoke Sensor Oplossingen

Waarom kan ik mijn Smoke sensor niet toevoegen aan mijn z-wave controller?

1. De Fibaro Smoke sensor is aan een andere z-wave controller toegevoegd.

 • De Smoke sensor moet uit het netwerk van de andere z-wave controller worden verwijderd of er moet een ‘reset’ op het apparaat worden gegeven. Men gaat als volgt te werk:
 • Houdt de ‘B’ knop ingedrukt totdat er een gele LED ziet branden.
 • Laat de ‘B’ knop los en druk er meteen weer op. Nadat dit gebeurt is plaatst u de Smoke sensor weer terug.

2. De Smoke sensor is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de sensor aan uw z-wave netwerk moet de Smoke sensor binnen het bereik van de z-wave controller zijn (max. 3m afstand).

3. De Smoke sensor krijgt geen spanning.

 • De Smoke sensor moet altijd voorzien zijn van netspanning of van batterijen. Controleer of de voeding juist is aangesloten of de batterij voldoende spanning heeft.

4. De Smoke sensor heeft een andere z-wave frequentie (EU, USA of ANZ) als de z-wave controller.

 • De Smoke sensor werkt alleen wanneer de z-wave controller op dezelfde frequentie draait als de sensor. Indien dit niet het geval is neemt u dan contact op met uw dealer.

5. De Smoke sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Smoke sensor.
Waarom geeft de Smoke sensor een laag batterij niveau aan in de z-wave controller interface?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het apparaat terug op zijn plaats.

2. De Fibaro Smoke sensor geeft geen nieuwe batterij status door.

 • Wacht totdat de Smoke sensor een ‘wake up’ signaal heeft doorgegeven of geef zelf een ‘wake up’ door de sensor te openen en drie keer op de ‘B’ knop te drukken.
Waarom geeft de Smoke sensor de verkeerde temperatuur door aan de z-wave controller?

1. De Smoke sensor is vlakbij een hittebron geplaatst.

 • De Smoke sensor moet niet nabij een hittebron geplaatst worden. Vermijd plekken nabij een hittebron zoals een kachel, radiator.

2. Temperatuur compensatie is verkeerd toegepast in parameter 73.

 • De Smoke sensor heeft een parameter 73 (temperatuurmeting compensatie). Controleer of de waarde van deze parameter goed is ingevuld. Let op dat de temperatuur kan verschillen op diverse plekken in een ruimte.
Waarom werkt mijn Smoke sensor niet meer?

1. De Smoke sensor krijgt geen voeding.

 • De Smoke sensor moet altijd voorzien zijn van spanning. Controleer of de batterij nog vol is. Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een 12V/24V adapter, zorg er dan voor dat deze is goed aangesloten.

LET OP: Voordat de Smoke sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

2. De Smoke sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Smoke sensor heeft geen bereik binnen het z-wave netwerk van uw controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. De audio en visuele signalen voor alarmmeldingen zijn uitgeschakeld.

 • Zorg ervoor dat parameter 2 een andere waarde heeft dan 0.

5. De Smoke sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Smoke sensor.
Waarom werkt mijn Smoke sensor nog steeds ondanks dat ik de voeding heb veranderd?

1. De Smoke sensor werkte tijdens het toevoegen aan het z-wave netwerk op een batterij, wanneer de voeding van het apparaat veranderd dit dient het device opnieuw aangemeld te worden.

 • De Smoke sensor moet dezelfde voeding hebben als tijdens het ‘inclusion’ proces. Dus wanneer de sensor op batterijen werkte, en daarna overgeschakeld wordt naar een 12V/24V adapter dient het apparaat opnieuw aan het z-wave netwerk aangemeld te worden.
Waarom is de Smoke sensor is gestopt met het doorsturen van een status updates naar de z-wave controller?

1. De Smoke sensor krijgt geen spanning.

 • De Fibaro Smoke sensor werkt niet zonder batterij. Controleer of de batterij juist geplaatst is en plaats daarna het apparaat terug op zijn positie. Indien gebruik gemaakt wordt van een 12V/24V adapter zorg er dan voor dat deze juist is aangesloten.

2. De Smoke sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Smoke sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. De Smoke sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Smoke sensor.
De batterijduur van de Smoke sensor is zeer kort. Waarom?

1. De ‘wake-up’ interval staat te kort ingesteld.

 • Pas deze waarde aan in de z-wave controller instellingen van de Smoke sensor.

2. De temperatuur metingen worden te vaak doorgestuurd naar de z-wave controller.

 • Pas de frequentie aan in de geavanceerde parameters 10 en 12. Zorg ervoor dat de er minder metingen verstuurd worden naar de controller.

3. De Smoke sensor verstuurt valse alarm meldingen.

 • U kunt de gevoeligheid van de Smoke sensor aanpassen in de z-wave controller. Controleer parameter 82.
Waarom hoor ik af en toe een kort audio signaal van de Smoke sensor?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij.

2. De Smoke sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

3. De Smoke sensor heeft een storing.

Wanneer de Smoke sensor een storing heeft zal er een signaal met korte intervallen gehoord worden. Deze interval is in parameter 84 in te stellen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Smoke sensor.

Waarom geeft de Smoke sensor valse alarmmeldingen?

1. De diode’s zijn vervuild.

 • Gebruik perslucht om de ruimte waar de diode’s zich bevinden schoon te maken.

2. Het temperatuur alarm niveau staat te laag ingesteld.

 • Pas parameters 73, 81 en 88 aan.
Waarom is het niet mogelijk om meer dan vijf apparaten te associëren met mijn Smoke sensor?

1. De Smoke sensor kan niet meer dan vijf apparaten associëren in één groep.

 • er kunnen maximaal vijf z-wave apparaten geassocieerd worden met één ‘association’ groep.