RGBW_Right

RGBW Controller FAQ

Wat is een RGBW controller?

De Fibaro RGBW controller is een universele z-wave compatibel RGB/RGBW controle module. De controller gebruikt het PWM output signaal waardoor LED, RGB, RGBW strips en laag voltage halogeen verlichting bediend kunnen worden. De bediende apparaten mogen een voeding van 12V tot 24V gelijkspanning hebben. Ook heeft de controller functionaliteit ingebouwd om tot vier 0V – 10V analoge sensoren te bedienen. Alle IN en OUT contactpunten zijn door de gebruiker te configuren voor LED controle of 0V – 10V signalen uit te lezen.

De RGBW controller ondersteunt tot vier analoge 0V – 10V sensoren, waar moet ik hierbij aan denken?

Denk hierbij aan de volgende sensoren:

 • Temperatuur sensoren.
 • Luchtvochtigheid sensoren.
 • Wind sensoren.
 • Lucht kwaliteit sensoren.
 • Lucht druk sensoren.
 • Licht sensoren.
Wat is het ampèrage van het output kanaal?

Het maximale ampèrage is 12A (de optelling van alle output kanalen) en 6A voor een enkel output kanaal.

Wat mag de maximale lengte zijn van een LED strip die op de RGBW controller wordt aangesloten?

De maximale lengte hangt af van het wattage van de strip. In totaal kan de RGBW controller een wattage van 144W aan op 12V gelijkspanning (of 288W op 24V gelijkspanning). Raadpleeg de handleiding van de LED strip voor de juiste informatie en bepaal daarna hoe lang de strip mag zijn.

Werkt de RGBW controller op 230V wisselspanning?

Nee, het apparaat werkt alleen op 12V – 24V gelijkspanning en heeft een adapter/transformator nodig. Wanneer u de RGBW controller rechtstreeks aansluit op 230V dan zal het apparaat defect raken.

Is het mogelijk om een licht schakelaar/knop aan te sluiten op de RGBW controller?

Ja, dit is mogelijk en de schakelaar/knop zal dan werken als een input signaal. Zorg ervoor dat de schakelaar/knop verbonden is met het ‘GND’ kanaal volgens het onderstaande diagram.

rgbwschakelaar

Is de RGBW controller uitgerust met een voeding op gelijkspanning?

Nee, u dient een externe adapter of transformator te gebruiken.

Is het mogelijk om de vier RGBW kanalen tegelijk te gebruiken en de inputkanalen als inputsensor te gebruiken?

Nee dit is niet mogelijk, Wanneer de RGBW controller ingesteld wordt als RGBW module stelt hij automatisch de inputkanalen zodanig in dat deze de outputkanalen aansturen.

Is het mogelijk om scenes te activeren met de RGBW controller dimmer functie ingesteld? (4 schakelaars)

Ja, hiervoor dient elk kanaal als ‘output’ ingesteld te worden, daarna selecteert u het type schakelaar in het configuratiescherm van de z-wave controller. Wanneer er nu van de schakelaar gebruikt gemaakt wordt krijgt de RGBW controller een status verandering doorgestuurd die als ‘trigger’ voor een activatie van een scene kan dienen.

Kan ik ook de DS18B20 temperatuur sensor op de RGBW controller aansluiten wanneer er al een LED strip is aangesloten?

Nee, De temperatuur sensor is een enkeldraads digitale sensor. Deze is alleen compatibel met de Binary sensor en de Door/Window sensor.

Wat is de resolutie van de 0V – 10V analoge input kanalen?

De RGBW controller heeft een resolutie tot 0,01V maar door beperkingen van het z-wave communicatie protocol is de resolutie gelimiteerd tot 0,1V.

Is het mogelijk om de RGBW controller in een sprinkler systeem te gebruiken om 4 kleppen aan te sturen?

Dit is mogelijk alleen kunt u de RGBW controller niet in het sprinkler panel in de interface gebruiken. Er dienen speciale scene’s gemaakt te worden om dit werkend te krijgen. De ingang dient 24V te zijn en de van de uitgang dient het apparaat veranderd te worden dat de controle uitvoert. als dit goed is ingesteld is het mogelijk om 4 apparaten (sprinklers) aan te sturen.

Hoe kan Ik twee RGBW controllers koppelen zodat de kleuren synchroniseren?

De koppeling moet in alle vier de groepen staan. Dit werkt alleen wanneer er een schakelaar verbonden is met de RGBW controller. U kunt ook door middel van scenes synchronisatie tussen de controllers bereiken.

Hoe kan Ik ‘Programs of RGBW’ gebruiken in een scene?

Deze functionaliteit is momenteel alleen beschikbaar met LUA.

Moet ik een RGBW LED strip kopen om een wit licht te krijgen?

Nee dit is niet nodig, wanneer Rood, Groen en Blauw licht van de LED strip samengevoegd worden ontstaat er wit licht. Wanneer er een RGBW LED strip gebruikt wordt zijn er veel meer kleur combinaties mogelijk.

Is het mogelijk om 0V – 10V apparaten aan te sturen met de RGBW controller?

Nee dit is niet mogelijk omdat de RGBW controller alleen 0V – 10V ingangen heeft en deze zijn niet te gebruiken om 0V – 10V licht bronnen aan te sluiten.

Is het mogelijk om op elk kanaal een andere lichtbron aan te sluiten?

Ja, elk RGBW kanaal van de controller is apart aan te sturen, hierdoor is het mogelijk om elke lichtbron hierop aan te sluiten en aan te sturen. Het enige waar rekening mee gehouden moet worden is dat het voltage voor elk kanaal hetzelfde is (bijvoorbeeld 12V).

Hoe activeer ik de alarm functie?

De alarmfunctie is in parameter 30 te activeren. Standaard staat deze op inactief. De RGBW controller kan tijdens een alarm aan- of uitgeschakeld worden door een voorgeprogrameerde alarm scene/volgorde.

RGBW Controller Oplossingen

Waarom kan ik mijn RGBW controller niet toevoegen aan mijn z-wave controller?

1. De RGBW controller is aan een andere z-wave controller toegevoegd.

 • U dient de module te resetten en opnieuw aan te melden bij de juiste z-wave controller.

2. De RGBW controller is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de sensor aan uw z-wave netwerk moet de RGBW controller binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

3. De RGBW controller krijgt geen spanning.

 • a) Controleer de aansluiting van het electriciteitsnetwerk naar de voeding/adapter.
 • b) Controleer de aansluiting van de voeding/adapter naar de RGBW controller.

LET OP: Indien er electrotechnisch werk verricht moet worden raden wij u aan om dit door een professionele electriciën te laten uitvoeren.

4. De RGBW controller heeft een andere z-wave frequentie (EU, USA of ANZ) als de z-wave controller.

 • De module werkt alleen wanneer de z-wave controller op dezelfde frequentie draait. Indien dit niet het geval is neemt u dan contact op met uw dealer.

5. De RGBW controller is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de RGBW controller.
Waarom werkt mijn RGBW controller niet meer?

1. De RGBW controller heeft geen spanning.

 • a) Controleer de aansluiting van het electriciteitsnetwerk naar de voeding/adapter.
 • b) Controleer de aansluiting van de voeding/adapter naar de RGBW controller.

LET OP: Indien er electrotechnisch werk verricht moet worden raden wij u aan om dit door een professionele electriciën te laten uitvoeren.

2. De RGBW controller is gereset.

 • Na een reset worden de fabrieksinstellingen terug in de RGBW controller geladen. U dient de module opnieuw aan te melden bij uw z-wave controller.

3. De RGBW controller is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de sensor aan uw z-wave netwerk moet de RGBW controller binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

4. De RGBW controller is defect.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de RGBW controller.

5. De LED strip is defect.

Vervang de LED strip.

Waarom is het niet mogelijk om meer dan vijf apparaten te koppelen met mijn RGBW controller?

1. De RGBW controller kan niet meer dan vijf apparaten koppelen in één groep.

 • Er kunnen maximaal vijf z-wave apparaten gekoppeld worden met één groep.
Waarom is de RGBW controller is gestopt met het doorsturen van berichten naar de z-wave controller?

1. De RGBW controller is gereset.

 • Na een reset worden de fabrieksinstellingen terug in de RGBW controller geladen. U dient de module opnieuw aan te melden bij uw z-wave controller.

2. De RGBW controller krijgt geen spanning.

 • a) Controleer de aansluiting van het electriciteitsnetwerk naar de voeding/adapter.
 • b) Controleer de aansluiting van de voeding/adapter naar de RGBW controller.

LET OP: Indien er electrotechnisch werk verricht moet worden raden wij u aan om dit door een professionele electriciën te laten uitvoeren.

3. De RGBW controller is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de module aan uw z-wave netwerk moet de RGBW controller binnen het bereik van de z-wave controller zijn.
Waarom stuurt de RGBW controller geen waarden naar de z-wave controller door van de analoge ingangen?

1. Geavanceerde parameter 14 is aangepast.

 • Controleer de instelling van parameter 14.

2. De analoge sensoren zijn niet verbonden met de RGBW controller.

 • Controleer de verbinding tussen de sensoren en de controller.

3. De RGBW controller is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de sensor aan uw z-wave netwerk moet de RGBW controller binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

4. De analoge sensoren zijn niet compatibel met de RGBW controller.

 • De RGBW controller ondersteunt alleen passieve analoge sensoren met een lage impendantie.

5. De geavanceerde parameter 43 is aangepast.

 • Controleer parameter 43 en zorg dat de waarde van deze parameter op ‘5’ is ingesteld.
Waarom laat de RGBW controller het energieverbruik niet zien in de interface?

1. De z-wave controller ondersteunt geen weergave van het energieverbruik.

 • Om het energieverbruik te zien in de interface van de z-wave controller moet dit wel ondersteund worden. Neem contact op met uw z-wave dealer.

2. De functie om het energieverbruik weer te geven is uitgeschakeld.

 • Om het energieverbruik te zien in de interface van de z-wave controller moet deze functie aangezet worden. Neem contact op met uw z-wave dealer.

3. De geavanceerde parameters 44 en 45 zijn aangepast.

 • Zorg ervoor dat parameter 44 een waarde heeft van 30 en dat parameter 45 een waarde heeft van 10.

4. De LED strip is niet verbonden met de RGBW controller.

 • Controleer de verbinding en zorg dat de LED strip goed is aangesloten.
Waarom knippert mijn RGB(W) LED strip zodra het op volledige helderheid wit licht moet weergeven?

1. De voeding is overbelast of defect.

 • a) Vergelijk het energieverbruik van de LED strip met de maximale vermogensbelasting van de adapter/voeding. De maximale belasting van de adapter/voeding zou hoger moeten zijn dan het energieverbruik van de LED strip.
 • b) Vervang de adapter/voeding.