Motion_Sensor_Right

Motion Sensor FAQ

Wat is een Motion sensor?

De Fibaro Motion sensor is een universele z-wave multi-sensor. Naast bewegingsdetectie is het apparaat ook uitgerust met een temperatuur sensor, een lichtsterkte sensor en een accelerometer. De Motion sensor werkt alleen op batterijen en is daardoor makkelijk op elke plek in uw woning te plaatsen. De LED geeft beweging en temperatuur stijgingen weer door middel van verschillende kleuren. Deze sensor is zeer goed te gebruiken voor beveiligings- en verlichtingsdoeleinden.

Werkt de Motion sensor alleen op batterijen?

Ja, de Motion sensor werkt alleen op batterijen. Er is geen aansluiting aanwezig voor een adapter.

Hoe moet ik de sensor instellen die aardbevingen detecteerd?

Dit is makkelijk in te stellen. De Motion sensor kan als aardbevingssensor ingesteld worden in parameter 24. Wanneer je de waarde van deze parameter in de z-wave controller aanpast naar een waarde van 4 zal de Motion sensor vanaf dat moment ook trillingen waarnemen en doorgeven aan de Home Center. Hoe vaak dit moet gebeuren kan je instellen in parameter 22, hier kan je de interval tijd instellen.

De temperatuur sensor registreert een overschatte temperatuur, kan ik dit compenseren?

Ja, in de z-wave controller kan je parameter 66 aanpassen met een waarde die bij de temperatuur wordt opgeteld.

Kan ik de gevoeligheid van de Motion sensor voor kleine bewegende objecten aanpassen?

Ja, de gevoeligheid kan je aanpassen in parameter 1. Hoe lager de waarde van parameter 1 hoe gevoeliger de PIR sensor werkt.

Kan ik het verschil tussen dag en nacht in licht intensiteit definiëren?

Ja, het verschil tussen dag en nacht qua licht intensiteit is in te stellen in parameter 9 (night/day). De licht intensiteit die in parameter 8 is ingesteld wordt hiervoor gebruikt.

Beschikbare instellingen: 1 – 65535

Standaard instellingen: 200 (200 lux)

 

Hoe kan ik het deel van de dag instellen dat de PIR sensor actief moet zijn?

Dit is in te stellen in parameter 8 (PIR sensor operating mode). Deze parameter beïnvloedt de bewegingsrapportages en koppelingen. De metingen van temperatuur, licht intensiteit en sabotage van de motion sensor zijn ongeacht de instelling van parameter 8 actief.

0 – PIR sensor altijd actief.

1 – PIR sensor is alleen gedurende de dag actief.

2 – PIR sensor is alleen gedurende de nacht actief.

Kan ik het gedrag van de LED aanpassen nadat deze een beweging heeft gedetecteerd?

In parameter 80 (LED signaling mode) kunt u het gedrag van de LED aanpassen wanneer er beweging gedetecteerd wordt. De volgende waarden kunt u meegeven aan parameter 80:

01 – 09 = Een enkel lang licht signaal op het moment dat beweging gedetecteerd wordt, de sensor is niet meer actief totdat het alarm wordt uitgezet.

10 – 18 = Een enkel lang lichtsignaal op het moment dat beweging gedetecteerd wordt, de sensor gebruikt na de eerste detectie een enkel korte lichtsignaal elke keer dat er opnieuw beweging gedetecteerd wordt.

19 – 26 = Een enkel lang lichtsignaal op het moment dat beweging gedetecteerd wordt, de sensor gebruikt na de eerste detectie twee korte lichtsignalen elke keer dat er opnieuw beweging gedetecteerd wordt.

Mijn Motion sensor detecteert geen meerdere bewegingen achter elkaar. Waarom?

Je kan de gevoeligheid van de Motion sensor instellen in parameter 2. In deze parameter kan je de ‘blind time’ instellen. Met ‘blind time’ bedoelt Fibaro de tijd tussen twee metingen, hoe langer deze is, hoe langer de levensduur van de batterij is. Wanneer de sensor vaak bewegingen moet detecteren zal de batterijduur korter zijn dan is aangegeven.

Wat is het bereik en detectie hoek van de Motion sensor?

Het bereik van een Motion sensor hangt van een aantal factoren af, gemiddeld is het bereik 7 meter. de detectie hoek is zeer groot en daarom hoeft bij plaatsing geen rekening hiermee gehouden te worden.

Hoe lang brandt de LED in de zaklamp/noodverlichting modus?

Wanneer de motion sensor naar zaklamp/noodverlichting modus schakelt, zal de LED ongeveer 10 seconden een wit licht verspreiden. Elke beweging die daaropvolgend gedetecteerd wordt zal de modus verlengen met 10 seconden.

Is het mogelijk om de LED helemaal uit te schakelen?

Ja, dit is aan te passen in parameter 80. U dient de waarde hiervan in te stellen op 0.

Kan de Motion sensor buiten gebruikt worden?

Nee, de Fibaro Motion sensor is alleen voor indoor gebruik.

De batterijduur van de Motion sensor is zeer kort. Waarom?

Wanneer de levensduur van de batterij zeer kort is dient u de volgende punten, die de batterijduur sterk verkorten, te controleren:

 • De ‘wake-up’ interval staat te kort ingesteld. Wij raden u aan om deze aan te passen.
 • De temperatuur en lichtintensiteit metingen worden te vaak doorgestuurd naar de z-wave controller. Pas frequentie in de geavanceerde instellingen aan.
 • Gekoppelde apparaten of de z-wave controller zelf zijn losgekoppeld van de voeding (netspanning of batterij). Dit zorgt ervoor dat de Motion sensor constant verbinding probeert te maken met deze apparaten en zal de batterijduur verkorten.
Ik krijg valse bewegingsmeldingen. Waarom?

Het bereik van de Motion sensor hangt sterk af van de omstandigheden waarin hij moet opereren. Controleer de ruimte waar de sensor is geplaatst op eventueel bewegende voorwerpen. Denk hierbij ook aan bomen, auto’s of personen die zich in het gezichtsveld van de sensor bevinden. Valse meldingen van beweging kunnen ook voorkomen door warmte en tocht.

Hoeveel apparaten kunnen met de Motion sensor gekoppeld worden?

Met de Flood sensor is het mogelijk om tot 5 normale en 5 multichannel apparaten te koppelen per gekoppelde groep, 1 veld hiervan wordt telkens gebruikt voor de z-wave network controller.

Is het mogelijk om de Motion sensor te integreren met een bedraad alarm systeem?

Nee, de Fibaro Motion sensor werkt alleen als een draadloos z-wave apparaat.

Motion Sensor Oplossingen

Waarom kan ik mijn Motion sensor niet toevoegen aan mijn z-wave controller?

1. De Fibaro Motion sensor is aan een andere z-wave controller toegevoegd.

 • De Motion sensor moet uit het netwerk van de andere z-wave controller worden verwijderd of er moet een ‘reset’ op het apparaat worden gegeven. Men gaat als volgt te werk:
 • a) Open de Motion sensor.
 • b) Houdt de ‘B’ knop ingedrukt totdat u een gele LED ziet branden.
 • c) Laat de ‘B’ knop los en druk er meteen weer op.
 • d) Sluit de Motion sensor.

2. De Motion sensor is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de sensor aan uw z-wave netwerk moet de Motion sensor binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

3. De Motion sensor krijgt geen spanning.

 • De Motion sensor moet altijd voorzien zijn van een batterij. Controleer of de batterij goed is aangesloten. Sluit daarna de Motion sensor en plaats hem weer op zijn plek

LET OP: Voordat de Motion sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

4. De Motion sensor heeft een andere z-wave frequentie (EU, USA of ANZ) als de z-wave controller.

De Motion sensor werkt alleen wanneer de z-wave controller op dezelfde frequentie draait als de sensor. Indien dit niet het geval is neemt u dan contact op met uw dealer.

5. De Motion sensor is defect.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Motion sensor.

Waarom geeft de Motion sensor een laag batterij niveau aan in de z-wave controller interface?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en plaats het apparaat terug op zijn plek.

2. De Fibaro Motion sensor geeft geen nieuwe batterij status door.

 • Wacht totdat de Motion sensor een ‘wake up’ signaal heeft doorgegeven of geef zelf een ‘wake up’ door de sensor te openen en op de ‘B’ knop te drukken. Daarna de Motion sensor weer sluiten en op zijn plek terugplaatsen.
Waarom geeft de Motion sensor de verkeerde temperatuur door aan de z-wave controller?

1. De Motion sensor is vlakbij een hittebron geplaatst.

 • De sensor dient ergens geplaatst te worden waar beweging gedetecteerd kan worden.De temperatuur die daar dan wordt gemeten kan als referentie temperatuur afgelezen worden. Vermijd plekken nabij een hittebron zoals een kachel, radiator.

2. De parameter 66 is aangepast (gevorderden).

 • De Motion sensor heeft een parameter 66 (temperature offset). Controleer of de waarde van deze parameter 0 is.

LET OP: Houdt er rekening mee dat de temperatuur nabij een wand of muur of plafond kan verschillen met de gevoelstemperatuur in een ruimte.

Waarom werkt mijn Motion sensor niet meer?

1. De batterij van de Motion sensor is leeg.

 • De Motion sensor moet altijd voorzien zijn van batterijen. Controleer de batterijen of ze nog vol zijn.

LET OP: Voordat de Motion sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

2. De Motion sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Motion sensor heeft geen bereik binnen het z-wave netwerk van uw controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. De Motion sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Motion sensor.
Waarom is de Motion sensor is gestopt met het doorsturen van een status updates naar de z-wave controller?

1. De Motion sensor krijgt geen spanning.

 • De Fibaro Motion sensor werkt niet zonder batterij. Controleer of de batterij juist geplaatst is en plaats daarna het apparaat terug op zijn positie.

2. De Motion sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Motion sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het apparaat terug op zijn plaats.

LET OP: Voordat u de Motion sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

5. De Motion sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Motion sensor.
Waarom is het niet mogelijk om meer dan vijf devices te associëren met mijn Motion sensor?

1. De Motion sensor kan niet meer dan vijf apparaten koppelen in één groep.

 • Er kunnen maximaal vijf z-wave apparaten gekoppeld worden met één groep.
De LED geeft geen lichtsignalen meer. Waarom?

1. De waarde van de geavanceerde parameter 80 is veranderd.

 • Verander de waarde van parameter 80 in 10.

2. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en plaats het apparaat terug op zijn plek.
Waarom geeft de LED alleen een wit signaal aan wanneer er beweging gedetecteerd wordt?

1. De waarde van de geavanceerde parameter 80 is veranderd.

 • Verander de waarde van parameter 80 in 10.
De batterij van de Motion sensor is zojuist vervangen. Waarom krijg ik nog steeds een melding dat het batterijniveau laag is?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en plaats het apparaat terug op zijn plek.

2. De Motion sensor heeft nog geen nieuwe batterij status doorgegeven.

 • Wacht totdat de Motion sensor een ‘wake up’ signaal heeft doorgegeven of geef zelf een ‘wake up’ door de sensor te openen en op de ‘B’ knop te drukken. Daarna de Motion sensor weer sluiten en op zijn plek terugplaatsen.
Waarom registreert de Motion sensor een verkeerde LUX waarde?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het apparaat terug op zijn plaats.

LET OP: Voordat u de Motion sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

2. De Motion sensor is te dicht bij een lichtbron geplaatst.

 • De Motion sensor dient zodanig geplaatst te worden dat het apparaat beweging kan detecteren en veranderingen in lichtsterkte kan meten. Vermijd plekken dichtbij lampen en direct zonlicht.
Waarom blijft de Motion sensor een alarmsignaal afgeven?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het apparaat terug op zijn plaats.

LET OP: Voordat u de Motion sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

2. De Motion sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

3. De Motion sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.
Waarom detecteert mijn Motion sensor geen meerdere alarmsituaties achter elkaar?

1. De geavanceerde parameter 2 is aangepast.

 • Je kan de gevoeligheid van de Motion sensor instellen in parameter 2. In deze parameter kan je de ‘blind time’ instellen. Met ‘blind time’ bedoelt Fibaro de tijd tussen twee metingen, hoe langer deze is, hoe langer de levensduur van de batterij is. Wanneer de sensor vaak bewegingen moet detecteren zal de batterijduur korter zijn dan is aangegeven.
De batterijduur van de Motion sensor is zeer kort. Waarom?

1. De ‘wake-up’ interval staat te kort ingesteld.

 • Pas deze waarde aan in de z-wave controller instellingen van de Motion sensor.

2. De temperatuur en lichtintensiteit metingen worden te vaak doorgestuurd naar de z-wave controller.

 • Pas de frequentie aan in de geavanceerde parameters 40 en 62. Zorg ervoor dat de er minder vaak metingen verstuurd worden naar de controller.

3. Gekoppelde apparaten of de z-wave controller zelf zijn losgekoppeld van de voeding (netspanning of batterij). Dit zorgt ervoor dat de Motion sensor constant verbinding probeert te maken.

 • Controleer de stroomvoorziening en verbinding van de andere z-wave apparaten. Indien er electrotechnisch werk verricht moet worden raden wij u aan om dit door een professionele electriciën te laten uitvoeren.

4. De Motion sensor verstuurt valse alarm meldingen.

 • U kunt de gevoeligheid van de Motion sensor aanpassen in de z-wave controller. Controleer de parameters 1 t/m 4.