Flood_Sensor_Right

Flood Sensor FAQ

Wat is een Flood sensor?

De Fibaro Flood sensor is een universele z-wave compatibel water en temperatuur sensor. De sensor kan zowel op batterijen (2 jaar) als op een voeding (12V of 24V) werken. Wanneer er water gedetecteerd wordt zal er door middel van een NC contact een melding gestuurd worden naar de z-wave netwerk devices of naar elke z-wave controller. De Flood sensor is ontworpen om zowel op de grond/vloer geplaatst te worden als op een muur. Bij plaatsing op de muur zal de sensor die het water detecteerd verlengd wordt door middel van een kabel. Het device heeft een ingebouwde LED indicator en alarm. Ook is de Flood sensor voorzien van een ‘tilt’ sensor. De Fibaro sensor zinkt niet en blijft op het water drijven (tijdens dit proces zal er een alarm verstuurd blijven worden).

Hoe schakel je de Flood sensor aan of uit?

De Flood sensor is altijd ingeschakeld wanneer deze is aangemeld en gemonitord wordt door de Home Center (HC).

De batterij van de Flood sensor is vervangen maar ik zie nog steeds een rood waarschuwing LED branden. Hoe reset ik het batterij niveau?

De batterij status wordt op hetzelfde tijdstip doorgestuurd als het ‘wake up’ signaal. Je kan hier op wachten of handmatig een ‘wake up’ triggeren door middel van de TMP knop drie keer snel achter elkaar in te drukken.

Nadat de Flood sensor is toegevoegd aan het netwerk geeft de widget in de HC een alarm aan (kleine druppels). Waarom?

De alarm status van de Flood sensor wordt actief wanneer het device aangeraak/geplaatst wordt. Er zijn twee manieren waarop dit kan gebeuren; wanneer de sensor geopend wordt en wanneer de sensor zelf bewogen wordt. Men dient de sensor te sluiten, daarna de sensor plaatsen en te wachten totat het ‘wake up’ signaal verstuurd is (dit kan afhankelijk van de configuratie tot maximaal 1,5 uur duren).

Ik heb een klep toegevoegd op mijn waterleiding en wil deze koppelen met de Flood sensor echter blijft het ‘association’ veld leeg in het configuratiescherm. Waarom?

Het device is niet goed aangemeld bij de z-wave controller en u dient het device opnieuw te configureren.

Kan ik een externe voedingsbron aansluiten op de SENS1 en SENS2 contactpunten?

Nee, de SENS1 en SENS2 contactpunten dienen alleen voor de lekkage detectie.

De Flood sensor is verplaatst, moet ik iets in de configuratie aanpassen?

Wanneer u de Flood sensor verplaatst is het aan te raden om het device een nieuwe ‘wake up’ te sturen en het opnieuw in het z-wave netwerk aan te melden middels drie keer op de TMP knop te drukken.

De batterij is verwijderd en de Flood sensor is op een voeding aangesloten, de z-wave controller (HC) ziet het device niet meer. Waarom?

Doordat de instellingen voor de stroomvoorziening van de Flood sensor tijdens de configuratie uitgevoerd worden en u de batterijen verwijderd heeft van de Flood sensor om over te schakelen naar een vaste adapter dient u de volgende handelingen te verrichten:

 • Verwijder de sensor uit de Home Center configuratie.
 • Sluit de adapter (12V / 24V) aan op de Flood sensor op de +12 en GND punten.
 • Meldt de Flood sensor weer aan bij de Home Center en doorloop opnieuw de configuratie.

Wanneer de sensor aangemeld is en via een vaste adapter werkt is het toch aan te raden om er batterijen in te plaatsen indien er een stroomuitval plaatsvindt.

Zijn er meer mogelijkheden wanneer de Flood sensor is aangesloten op netspanning?

Wanneer de sensor op netspanning is aangesloten hoeft er geen ‘wake up’ signaal meer naar de sensor gestuurd te worden. Er worden alleen (indien nodig) parameters en associations door de z-wave controller gestuurd. De sensor zal tevens als een repeater voor het z-wave signaal gaan werken.

Kan ik zonder problemen schakelen tussen netspanning en batterijen?

Nee, wanneer u switched tussen netspanning of batterijen dient u altijd het device af te melden bij de HC en na de switch weer opnieuw aan te melden en te configureren.

Is het mogelijk om de batterijen te gebruiken als noodstroom voorziening?

Ja, indien de netspanning uitvalt zal de sensor automatisch overschakelen naar een nood modus. Alle rapporten (water en temperatuur) worden meteen verzonden maar het zal niet mogelijk zijn om de association en configuratie instellingen aan te passen. Dit is pas weer mogelijk wanneer de netspanning weer operationeel is.

Is de Flood sensor waterdicht?

Ja, de behuizing van de sensor is waterdicht waardoor direct contact met water geen probleem vormt. De sensor zal ook niet zinken waardoor de communicatie met de z-wave controller altijd gewaarborgd is.

Is het mogelijk om een externe water sensor aan te sluiten?

Ja, het is mogelijk om een externe sensor middels een draad aan te sluiten.

Is het mogelijk om het z-wave bereik van de sensor te controleren?

Ja, de Flood sensor heeft een ingebouwde z-wave controller bereik tester om een optimale communicatie met de HC te garanderen.

De interne temperatuur sensor meet een verkeerde waarde, is dit aan te passen?

Ja, in parameter 73 bestaat de mogelijkheid om de temperatuur aan te passen, de waarde die hier wordt ingevuld wordt afgetrokken of opgeteld bij de gemeten waarde waardoor het verschil wordt gecompenseerd tussen de lucht temperatuur en de temperatuur op grond niveau.

Hoeveel devices kunnen met de Flood sensor gekoppeld worden?

Met de Flood sensor is het mogelijk om tot 5 normale en 5 multichannel devices te koppelen per association groep, 1 veld hiervan wordt telkens gebruikt voor de z-wave network controller.

Wat zijn de mogelijkheden met de functie ‘Alarm broadcast’?

De broadcast mode van de Flood sensor maakt het mogelijk om een alarm signaal te sturen naar alle devices die in het bereik liggen van de Flood sensor. Dit signaal heeft voorrang op andere signalen die verstuurd kunnen worden.

Is het mogelijk om de audio- en visuele signalen uit te zetten?

Ja, de audio en visuele signalen kunnen uitgezet worden in parameter 2. De volgende instellingen zijn mogelijk:

0 – Audio en visueel signaal van het alarm zijn uitgeschakeld.

1 – Audio signaal van het alarm is uitgeschakeld, het visueel alarm is ingeschakeld.

2 – Audio signaal van het alarm is ingeschakeld, het visueel alarm is uitgeschakeld.

3 – Audio en visueel signaal van het alarm zijn ingeschakeld.

Er is een alarm afgegaan voor wateroverlast maar de sensor blijft wateroverlast doorgeven aan de z-wave controller, kan dit aangepast worden?

Ja, u moet parameter 1 aanpassen. In parameter 1 definieert men de periode in seconden hoe lang de Flood sensor wateroverlast blijft detecteren.

De sensor geeft een beweging door, die per ongeluk is veroorzaakt, aan de z-wave controller. Kan ik dit uitzetten?

Ja, in parameter 74 kunt u dit aanpassen. Verander de waarde van parameter 74 naar 0.

Flood Sensor Oplossingen

Waarom kan ik mijn Flood sensor niet toevoegen aan mijn z-wave controller?

1. De Fibaro Flood sensor is aan een andere z-wave controller toegevoegd.

 • De Flood sensor moet uit het netwerk van de andere z-wave controller worden verwijderd of er moet een ‘reset’ op het apparaat worden gegeven. Men gaat als volgt te werk:
 • a) Open de Flood sensor.
 • b) Houdt de TMP knop ingedrukt totdat u een gele LED ziet branden.
 • c) Laat de TMP knop los en druk er meteen weer op.
 • d) Sluit de Flood sensor.

2. De Flood sensor is te ver verwijderd van de z-wave controller.

 • Tijdens het toevoegen van de sensor aan uw z-wave netwerk moet de Flood sensor binnen het bereik van de z-wave controller zijn.

3. De Flood sensor krijgt geen spanning.

 • De Flood sensor moet altijd voorzien zijn van netspanning of van batterijen. Controleer de voeding en/of de batterijen door middel van:
 • a) Open de Flood sensor en controleer de batterij.
 • b) Open de Flood sensor en controleer of de spanningsadapter juist is aangesloten.
 • c) Nadat a en b beide zijn gecontroleerd kan de Flood sensor gesloten worden en weer teruggeplaatst worden op zijn positie geplaatst worden.

LET OP: Voordat u de Flood sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen, Indien er electrotechnisch werk verricht moet worden raden wij u aan om dit door een professionele electriciën te laten uitvoeren.

4. De Flood sensor heeft een andere z-wave frequentie (EU, USA of ANZ) als de z-wave controller.

 • De Flood sensor werkt alleen wanneer de z-wave controller op dezelfde frequentie draait als de sensor. Indien dit niet het geval is neemt u dan contact op met uw dealer.

5. De Flood sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Flood sensor.
Waarom geeft de Flood sensor de verkeerde temperatuur door aan de z-wave controller?

1. De Flood sensor is vlakbij een hittebron geplaatst.

 • De sensor moet vlakbij een waterbron geplaatst worden waar de mogelijkheid op wateroverlast kan ontstaan. De temperatuur die daar dan wordt gemeten kan als referentie temperatuur afgelezen worden. Vermijd plekken nabij een hittebron zoals een kachel, radiator.

2. De parameter 73 is aangepast (gevorderden).

 • De Flood sensor heeft een parameter 73 (temperature offset). Controleer of de waarde van deze parameter 0 is.

LET OP: Houdt er rekening mee dat de temperatuur op vloer niveau kan verschillen met de gevoelstemperatuur in een ruimte.

Waarom werkt mijn Flood sensor niet meer?

1. De Flood sensor heeft geen netspanning meer.

 • De Flood sensor moet altijd voorzien zijn van netspanning of van batterijen. Controleer de voeding en/of de batterijen door middel van:
 • a) Open de Flood sensor en controleer de batterij.
 • b) Open de Flood sensor en controleer of de spanningsadapter juist is aangesloten.
 • c) Nadat a en b beide zijn gecontroleerd kan de Flood sensor gesloten worden en weer teruggeplaatst worden op zijn positie geplaatst worden.

LET OP: Voordat u de Flood sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen. Indien er electrotechnisch werk verricht moet worden raden wij u aan om dit door een professionele electriciën te laten uitvoeren.

2. De Flood sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Flood sensor heeft geen bereik binnen het z-wave netwerk van uw controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. Parameter 77 is gewijzigd.

 • Zorg dat parameter 77 een waarde heeft van 0.

5. De Flood sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Flood sensor.
Waarom geeft de Flood sensor een laag batterij niveau aan in de z-wave controller interface?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

2. De Fibaro Flood sensor geeft geen nieuwe batterij status door.

 • Wacht totdat de Flood sensor een ‘wake up’ signaal heeft doorgegeven of geef zelf een ‘wake up’ door de sensor te openen en drie keer op de TMP knop te drukken. Daarna de Flood sensor weer sluiten en op zijn plek terugplaatsen.
Wanneer ik de Flood sensor verplaats wordt er een alarm signaal afgegeven, waarom?

1. De ‘tilt’ sensor is geactiveerd door de verplaatsing.

 • De Flood sensor heeft een ‘tilt’ sensor. Deze zorgt ervoor dat wanneer het device verplaatst wordt er een alarm signaal gestuurd wordt naar de z-wave controller. Om deze functie permanent uit te schakelen moet je parameter 74 een waarde van 0 geven.
Mijn Flood sensor werkte eerst op batterijen, ik heb nu een netvoeding aangesloten, waarom de sensor werkt nog steeds alleen op batterijen?

1. De Flood sensor werkte tijdens het toevoegen aan het z-wave netwerk op batterijen, wanneer de voeding van het apparaat veranderd dit dient het device opnieuw aangemeld te worden.

 • De Flood sensor moet dezelfde voeding hebben als tijdens het ‘inclusion’ proces. Dus wanneer de sensor op batterijen werkte, en daarna overgeschakeld wordt naar een adapter dient het apparaat opnieuw aan het z-wave netwerk aangemeld te worden.
Waarom is het niet mogelijk om meer dan vijf devices te koppelen met mijn Flood sensor?

1. De Flood sensor kan niet meer dan vijf devices associëren in één groep.

 • Er kunnen maximaal vijf z-wave devices geassocieerd worden met één gekoppelde groep.
Waarom is de Flood sensor is gestopt met het doorsturen van een alarm situatie naar de z-wave controller?

1. De Flood sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

2. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

LET OP: Voordat u de Flood sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

3. De voeding is niet juist aangesloten in de Flood sensor.

 • Controleer de aansluiting van de adapter in de Flood sensor. Open het device en zorg dat de adapter juist is aangesloten, daarna kan het device weer gesloten worden en terug op zijn positie geplaatst worden.

4. De Flood sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

5. De Flood sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Flood sensor.
Waarom is de Flood sensor gestopt met het doorgeven van audio signalen naar mijn z-wave controller?

1. De geavanceerde parameter 2 is gewijzigd.

 • Zorg ervoor dat parameter 2 in de z-wave controller een waarde heeft van 3.

2. De geavanceerde parameter 77 is gewijzigd.

 • Zorg ervoor dat parameter 77in de z-wave controller een waarde heeft van 0.