FGK-101_Right

Door/Window Sensor FAQ

Wat is een Fibaro Door/Window sensor?

De Fibaro Door/Window sensor is een draadloze, op batterijen werkende, z-wave compatibele sensor. Elke keer wanneer de twee delen van de sensor zich niet meer tegen elkaar bevinden wordt een signaal gestuurd naar de Home Center. Met deze sensor is het ook mogelijk om temperaturen te meten door een DS18B20 temperatuur sensor toe te voegen. De Door/Window sensor is ontworpen om in domotica, alarm en surveillance systemen toegepast te worden en kan van ramen, deuren, garage’s en poorten informatie doorsturen naar het systeem.

Moet ik de sensor gesloten houden tijdens het toevoegen aan mijn netwerk?

Ja, u dient de sensor de gehele tijd gesloten te houden.

Waarom heeft het apparaat twee TMP knoppen?

Dit zijn geen twee aparte schakelaars. Het is één schakelaar met twee knoppen. Om de schakelaar te activeren dient u allebei de knoppen tegelijkertijd in te drukken. In dit geval dient de plastic deksel dus dicht te blijven.

Heeft de Door/Window sensor uitgangen die gecontroleerd kunnen worden?

Nee, er is geen uitgang module op de sensor aanwezig.

Kan ik zowel de ‘magnetische’ als de ‘IN’ input gebruiken?

Deze kunnen niet tegelijk gebruikt worden. Wanneer men de ‘IN’ input gebruikt adviseren wij de ‘magnetische’ input  NIET te gebruiken.

Hoeveel temperatuur sensoren kan ik in de Door/Window sensor plaatsen?

In de Door/Window sensor kan maar 1 DS18B20 temperatuur sensor geplaatst worden.

Is het mogelijk om andere temperatuur sensoren te plaatsen?

Nee, het is alleen mogelijk om een DS18B20 temperatuur sensor te plaatsen.

Kan deze module het Z-wave signaal versterken?

Nee, dit is een device wat op een batterij werkt, hierdoor is er geen mogelijkheid om het z-wave signaal door te sturen / te versterken. Het kan echter wel een z-wave signaal versturen wat door andere ‘nodes’ (tot 4 nodes) opgepakt kan worden.

Hoe kan ik de Door/Window sensor resetten?

Dit ligt aan de versie van de sensor, om de Fibaro Door/Window sensor 2.1 te resetten gaat u als volgt te werk:

 1. Haal de cover van de sensor en verwijder de batterij. Zorg ervoor dat de TMP knop intact blijft.
 2. Plaats de magneet tegen de sensor aan.
 3. Plaats de batterij opnieuw in de sensor.
 4. Verwijder de magneet van de sensor.
 5. Verwijder de batterij.
 6. Plaats de batterij wederom in de sensor.
 7. Als de reset succesvol is zal de LED twee keer knipperen.

Om de Fibaro Door/Window sensor 2.5 te resetten gaat u als volgt te werk:

 1. Haal de cover van de sensor en verwijder de batterij. Zorg ervoor dat de TMP knop intact blijft.
 2. Plaats de magneet tegen de sensor aan.
 3. Plaats de batterij opnieuw in de sensor.
 4. verwijder de magneet binnen twee seconden van de sensor, de LED zal uitschakelen, wacht hierna drie seconden en de LED zal gaan knipperen.
 5. Verwijder de batterij.
 6. Plaats de batterij in de sensor.
 7. Als de reset succesvol is zal de LED gaan knipperen.
Wanneer ik de module reset, wordt deze dan ook verwijderd uit de Home Center?

Nee, wanneer men de module reset, zal alleen de ID die de Home Center heeft toegewezen aan de module verwijderd worden uit de module, de module blijft zichtbaar in de controller (HC).

Ik wil de module uit de controller (HC) verwijderen, Wat moet ik doen?

Wanneer men de module helemaal uit de Home Center wil verwijderen, zet men de controller (HC) in ‘delete’ mode en gaat men hetzelfde te werk als wanneer men een module wil toevoegen; Klik drie keer op de TMP knop. Zorg er wel voor dat de cover op de sensor geplaatst is.

Hoe lang werkt de Door/Window sensor met een enkele batterij?

Bij normaal gebruik zal de batterij twee jaar meegaan, dit hangt ook mede af van het gebruikt.

Waarvoor dienen de ‘association’ groepen?

Groep 1 is gekoppeld aan de input IN1 (en de magnetische sensor). Groep 2 is gekoppeld aan de TMP knop. Wanneer de knop wordt niet meer is ingedrukt zal er een ‘ALARM GENERIC’ signaal gaan naar de ‘associated’  devices. Groep 3 wordt gebruikt om de status en conditie van het device door te sturen, er mag maar 1 device aan deze groep gekoppeld worden (standaard is dit de Home Center).

Is de Door/Window sensor waterdicht? Kan de sensor buiten gebruikt worden?

Nee, wij raden u af om de Door/Window sensor buiten te gebruiken, deze is niet waterdicht.

.

Door/Window Sensor Oplossingen

Waarom kan mijn Door/Window sensor niet toegevoegd worden aan mijn z-wave controller?

1. De Door/Window sensor is aan een andere z-wave controller toegevoegd.

De Door/Window sensor dient verwijderd te worden door middel van een reset:

 • Maak de sensor open.
 • Verwijder de batterij.
 • Plaats de magneet bij de sensor en plaats de batterij terug (LED zal aangaan).
 • Verwijder de magneet, verwijder de batterij en plaats deze (de batterij) weer terug in de sensor.
 • Plaats de cover terug op de sensor en plaats de sensor terug.

2. De Door/Window sensor is te ver verwijderd van de z-wave controller (HC).

 • Plaats de sensor tijdens het toevoegen binnen het bereik van de z-wave controller (dichterbij).

3. De Door/Window sensor krijgt geen spanning.

 • Controleer of de sensor voorzien is van een volle batterij. Nadat gecontroleerd is dat de batterij werkt de batterij terugplaatsen en de sensor weer sluiten.

LET OP: Voordat u de Door/Window sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

4. De Door/Window sensor gebruikt een andere z-wave frequentie dan de z-wave controller die u gebruikt.

 • De z-wave controller dient dezelfde frequentie te gebruiken als de Door/Window sensor. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met uw dealer.

5. Mijn Door/Window sensor is defect. 

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Door/Window sensor.
Waarom geeft mijn Door/Window sensor in de z-wave controller een laag batterij niveau aan?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

LET OP: Voordat u de batterij vervangt dient u de magneet te verwijderen van de sensor.

2. De Fibaro Door/Window sensor geeft geen nieuwe batterij status door.

 • Open de sensor en klik op de TMP knop, daarna sluit u de sensor weer en breng het device weer terug op zijn plaats.

LET OP: Om te voorkomen dat het TMP alarm af gaat moet u niet vergeten om de ‘association’ van de eerste groep te verwijderen. Om handmatig het alarm uit te schakelen kunt u de node vanuit de controller een ‘wake up’ signaal geven. Gedurende dit proces dient u de TMP knop ingedrukt te houden.

Waarom geeft mijn Door/Window sensor een verkeerde temperatuur aan (DS18B20 is aangesloten)?

1. De Door/Window sensor is te dicht bij een hittebron geplaatst.

 • De sensor dient geplaatst te worden bij ramen en deuren die gemonitord worden, op deze locatie(s) kan een temperatuur gemeten worden. Men moet hierbij wel rekening houden dat de sensor niet vlakbij een hittebron geplaatst is.

LET OP: de temperatuur nabij een raam of deur kan afwijken van de temperatuur in de ruimte zelf.

Waarom werkt de Door/Window sensor werkt niet meer?

1. De Door/Window sensor krijgt geen spanning.

 • Controleer of de sensor voorzien is van een volle batterij. Nadat gecontroleerd is dat de batterij werkt de batterij terugplaatsen en de sensor weer sluiten.

LET OP: Voordat u de Door/Window sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

2. De Door/Window sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

3. De Door/Window sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

4. Het uitlezen van de magneetsluiting werkt niet meer.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Door/Window sensor.

5. De Door/Window sensor is defect.

 • Neem contact op met uw plaatselijke dealer om de garantie procedure op te starten voor de Door/Window sensor.
Waarom is de Door/Window sensor is gestopt met het doorsturen van een alarm situatie naar de z-wave controller?

1. De Door/Window sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

2. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

3. De batterij is niet juist aangesloten in de sensor.

 • Open de sensor en controleer of de batterij juist is geplaatst. Sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

LET OP: Voordat u de Door/Window sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

4. De Door/Window sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.
Waarom is het niet mogelijk om meer dan vijf devices te associëren met mijn Door/Window sensor?

1. De Door/Window sensor kan niet meer dan vijf devices associëren in één groep.

 • er kunnen maximaal vijf z-wave devices geassocieerd worden met één ‘association’ groep.
Waarom brandt de LED niet meer wanneer de Door/Window sensor geactiveerd wordt?

1. De waarde van de geavanceerde parameter 2 is veranderd.

 • Verander de waarde van de geavanceerde parameter terug naar 1.

2. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.
Waarom kan ik de temperatuur niet aflezen in de z-wave controller interface ondanks dat ik de temperatuur sensor (DB18B20) heb aangesloten?

1. De temperatuur sensor is niet juist aangesloten in de Door/Window sensor.

 • sluit de sensor aan zoals in de bijgesloten handleiding is aangegeven.

LET OP: Let op de polarisatie van de temperatuur sensor (DB18B20).

2. De temperatuur sensor is defect.

 • sluit een nieuwe temperatuur sensor (DB18B20) aan.
Waarom zie ik de temperatuur sensor niet in mijn z-wave controller ondanks dat deze goed is aangesloten?

1. Batterij niveau is laag.

 • Vervang de batterij; open de de sensor, vervang vervolgens de batterij en sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

2. De Door/Window sensor geeft geen nieuwe status weer van de nieuw geplaatste batterij.

 • Wacht totdat de z-wave controller de sensor ziet, gebeurt dit niet dan kunt u handmatig de sensor een ‘wake up node’ signaal sturen, dit kan via de interface of op het device zelf door de TMP knop in te drukken. Zorg ervoor dat de sensor weer gesloten teruggeplaatst wordt.

LET OP: Gedurende de handmatige ‘wake up’ dient u de TMP knop in te drukken.

Waarom ontvangt de z-wave controller (HC) geen statusrapporten van de magnetische schakelaar?

1. De Door/Window sensor is gereset.

 • Na een succesvolle reset van de sensor worden de fabrieksinstellingen teruggezet. Om de sensor terug in het netwerk te plaatsen dient u de sensor opnieuw aan te melden bij de z-wave controller.

2. De Door/Window sensor krijgt geen spanning.

 • Controleer of de sensor voorzien is van een volle batterij. Nadat gecontroleerd is dat de batterij werkt de batterij terugplaatsen en de sensor weer sluiten.

LET OP: Voordat u de Door/Window sensor kunt gebruiken dient u de batterij blocker “I’m ready” te verwijderen.

3. De batterij is niet juist aangesloten in de Door/Window sensor.

 • Open de sensor en controleer of de batterij juist is geplaatst. Sluit de sensor daarna weer en breng het device terug op zijn plaats.

4. De Door/Window sensor ligt niet in het bereik van de z-wave controller.

 • De sensor dient zich binnen het bereik van de z-wave controller te vinden of de sensor dient zich via het ‘mesh’ z-wave netwerk aan te kunnen melden.

5. De magneet is te ver verwijderd van de Door/Window sensor.

 • De afstand tussen de sensor en de magneet dient maximaal 5mm te zijn, bij een grotere afstand werkt de sensor niet meer.